Placeholder image alternative text.

KSW spomína na svoje úvodné gala!

 

Tretia gala KSW v Londýne bude celkovo 50. podujatím organizácie. Jubilejný event sa odohrá v hale Wembley, v ktorej zápasníci KSW už mali tú česť bojovať. Hoci to bude oficiálne pekná 50-ka, v skutočnosti ide už o 55 akciu pod záštitou najväčšej európskej organizácie KSW.

Prvá gala KSW nebola číslovaná, bolo to v roku 2007 vo Varšave. KSW Eliminácie boli úplne prvým gala. Debutovali tu mladí zápasníci ako Daniel Dowda či Jan Blachowicz.

29 marca 2008 sa konala druhá gala Eliminácie. Pred jubilejným desiatym ročníkom KSW sa uskutočnilo slávnostné podujatie KSW Extra - 13. septembra 2008. Po dvoch veľkých podujatiach, napr. KSW 13 v Katoviciach a KSW 14 v Atlas Aréne v Lodži, nastal čas na podstatne menší formát - KSW Fight Club. Hneď po gala v Ryne nastal čas na poslednú nečíslovanú gala organizácie, konkrétne KSW Extra 2: President Cup. Podujatie sa uskutočnilo 29. januára 2011. Od tejto udalosti, všetky následné gala KSW už boli očíslované.

V Londýne pôjde tak v skutočnosti už o 55. ročník KSW.